Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

juploaddutch [2008/10/12 16:16] (version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Dutch translation ======
 +===== Applet text =====
 +
 +<file>
 +#
 +# This file contains a value for each key, in Dutch.
 +#
 +# The {1} represent dynamicy variables, like the filename.
 +#
 +
 +# AfterUploadSuccImp
 +serverOutputStart = Server response (start)
 +serverOutputEnd = Server response (end)
 +
 +#JUploadPanel
 +buttonBrowse = Bladeren ...
 +buttonRemoveSelected = Selectie verwijderen
 +buttonRemoveAll = Alles verwijderen
 +buttonRotateLeft = Roteer linksom
 +buttonRotateRight = Roteer rechtsom
 +buttonUpload = Upload
 +buttonStop = STOP
 +
 +#FileUploadThread
 +preparingFile = Bestand klaarmaken {1}
 +uploadedFileName = Geuploaded bestand
 +infoUploading = Bestanden uploaden {1}
 +infoUploaded = Bestand(en) {1} geuploaded. Wachten op server ...
 +nbUploadedFiles = {1} bestanden geuploaded
 +errUploadNotReady = Upload niet gereed
 +errWaitTooLong = totale wachttijd te lang
 +errDuringUpload = Upload afgebroken met fouten
 +errHttpResponse= Verkeerde HTTP reactie van de server. Upload mislukt.
 +questionSendMailOnError = Er is een fut opgetreden tijdens de upload. Wilt u een mail met alle relevante informatie naar de webmaster versturen?
 +
 +#FilePanelDataModel
 +colName = Naam
 +colSize = Bestandsgrootte
 +colDirectory = Map
 +colModified = Gewijzigd
 +colReadable = Leesbaar?
 +
 +#DefaultUploadPolicy
 +errDuringLogManagement = Er is een fout opgetreden tijdens logboek beheer
 +
 +#CoppermineFileUploadPolicy
 +chooseAlbumFirst = Selecteer eerst een album.
 +coppermineUploadOk = De afbeeldingen zijn succesvol geplaatst op de server, in het geslecteerde album. \n\nKlik OK om bestandsnamen en opmerkingen te koppelen aan deze afbeeldingen.\n\nVergeet niet om op de knop ‘Wijzigingen toepassen’ te drukken!
 +
 +#PictureFileData
 +tooBigPicture = Afbeelding {1} is te groot. Het zal ongewijzigd geupload worden (geen rotatie, formaatwijziging...).
 +notAPicture = Bestand '{1}' is geen afbeelding. Het bestand is niet toegevoegd aan de lijst van uploads.
 +
 +#PictureDialog
 +buttonClose = Sluiten
 +
 +</file>
 +
 +
 +===== PHP part for the Coppermine plugin =====
 +
 +<file>
 +// ------------------------------------------------------------------------- //
 +
 +// File jupload.php
 +
 +// ------------------------------------------------------------------------- //
 +
 +if (defined('JUPLOAD_PHP')) {
 + $lang_jupload_php = array_merge (
 + $lang_jupload_php,
 + array(
 +  'perm_denied' => 'U heft niet voldoende rechten voor deze actie.<BR><BR>Gelieve eerst in te loggen: <a href="login.php' . ( isset($_SERVER['PHP_SELF']) ? '?referer=' . $_SERVER['PHP_SELF'] : '') . '">login</a>',
 +  'select_album' => 'Selecteer een album waar u de nieuwe bestanden wilt plaatsen',
 +  'button_update_album' => 'Album bijwerken',
 +  'button_create_album' => 'Album aanmaken',
 +  'success' => 'Gereed !',
 +  'error_select_album' => 'Selecteer eerst een album',
 +  'error_album_name' => 'Geef het album eerst een naam.',
 +  'error_album_already_exists' => 'Deze naam is reeds in gebruik. <BR><BR>Druk op de <I>Terug</I> knop van uw browser, en voer een nieuwe naam in.',
 +  'album_name' => 'Album naam',
 +  'album_presentation' => 'U dient hier een album te selecteren. De geselecteerde afbeeldingen zullen aan dit album worden toegevoegd. <BR>Middels de knop \'Album aanmaken\' kunt u nieuwe albums aanmaken.',
 +  'album_description' => 'Album omschrijving',
 +  'add_pictures' => 'Afbeeldingen toevoegen aan het geselecteerde album',
 +  'max_upload_size' => 'De maximale bestandsgrootte is $1 Ko',
 +  'upload_presentation' => 'Als de applet niet weergegeven wordt, kan dit verholpen worden door de java runtime plugin te installeren.<BR>Vervolgens is uploaden zeer eenvoudig! Klik op <B>Bladeren</B> om bestanden te selecteren of gebruik de drag\'n\'drop functionaliteit van de verkenner. Klik vervolgens op <B>Upload</B> om afbeeldingen naar de server te verznden.'
 +  . "<BR>Om de originele <u>upload-functionaliteit</u> te gebruiken, <a href='upload.php'>klik hier</a>.",
 +  'album' => 'Album'
 + )
 + );
 +}
 +
 +
 +
 +</file>

Outils personnels