Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

juploadnorwegian [2008/10/12 16:16] (version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Norwegian translation ======
 +===== Applet text =====
 +
 +<file>
 +#Norwegian characters æ/Æ, ø/Ø, å/Å can be replaced with the following HTML entities
 +#æ - &aelig;
 +#Æ - &AElig;
 +#ø - &oslash;
 +#Ø - &Oslash;
 +#å - &aring;
 +#Å - &Aring;
 +#
 +#Or eventually (not recomended) the following characters
 +#æ - ae
 +#Æ - AE
 +#ø - oe
 +#Ø - OE
 +#å - aa
 +#Å - AA
 +#
 +# This file contains a value for each key. In Norwegian
 +#
 +# The %1$d (and similar) code sequences are placeholders for varable substitution,
 +# The sequence %% represents a single percent-character.
 +
 +#JUploadPanel
 +buttonBrowse = Bla gjennom ...
 +buttonRemoveSelected = Fjern valgte
 +buttonRemoveAll = Fjern alle
 +buttonRotateLeft = Roter venstre
 +buttonRotateRight = Roter høyre
 +buttonUpload = Last opp
 +buttonStop = STOPP
 +#JUploadPanel, The components of the status line
 +speedunit_gb_per_second = Gb/s
 +speedunit_mb_per_second = Mb/s
 +speedunit_kb_per_second = Kb/s
 +speedunit_b_per_second = b/s
 +timefmt_hms = %1$d tim., %2$d min. and %3$d sek.
 +timefmt_ms = %1$d min. and %2$d sek.
 +timefmt_s = %1$d sekunder
 +timefmt_unknown = ukjent
 +status_msg = JUpload %1$d%% ferdig, overføringshastighet: %2$,3.2f %3$s, ETA: %4$s
 +
 +#JUploadExceptionTooBigFile
 +errFileTooBig = Filen '%1$s' er for stor (%2$d byte)
 +
 +#FileUploadThread
 +preparingFile = Forbereder fil %1$d/%2$d
 +infoUploading = Laster opp filer %1$s
 +infoUploaded = %1$s fil(er) lastet opp. Venter på serverrespons ...
 +infoAborted = Opplasting avbrutt etter %1$d fil(er).
 +nbUploadedFiles = %1$d fil(er) lastet opp
 +errDuringUpload = Opplastingen stoppet med feil
 +errHttpResponse = Opplastingen feilet: uventet HTTP respons
 +questionSendMailOnError = Det skjedde en feil under opplasting. Ønsker du å sende all relevant informasjon til webmaster?
 +
 +#FilePanelDataModel
 +colName = Navn
 +colSize = Størrelse
 +colDirectory = Katalog
 +colModified = Endret
 +colReadable = Lesbar?
 +errForbiddenExtension = Ugyldig filetternavn.
 +
 +#DefaultUploadPolicy
 +errDuringLogManagement = Det skjedde en feil under loggbehandlingen
 +
 +#CoppermineFileUploadPolicy
 +chooseAlbumFirst = Vær vennlig og velg et album først
 +coppermineUploadOk = Bildene har blitt korrekt lastet opp til serveren, i det valgte albumet.\n\nKlikk OK nå for å fullføre opplastingen.\n\nIkke glem å lagre eventuelle endringer du har gjort.
 +
 +#PictureFileData
 +tooBigPicture = Bilde '%1$s' er for stort. Bildet vil bli lastet opp uten endringer (ingen rotering eller endring av størrelse ...).
 +notAPicture = Filen '%1$s' er ikke en gyldig bildefil. Den er ikke lagt til i listen over filer som skal lastes opp.
 +
 +#PictureDialog
 +buttonClose = Lukk
 +
 +#DateRenderer
 +dateformat = dd.MM.yyyy HH:mm
 +
 +#SizeRenderer
 +# See http://en.wikipedia.org/wiki/KiB
 +unitBytes = b
 +unitGigabytes = GiB
 +unitMegabytes = MiB
 +unitKilobytes = KiB
 +
 +#sendDebugInformation
 +Confirm = Bekreft
 +
 +#InteractiveTrustManager
 +itm_title_pass = Enter %1$s password
 +itm_prompt_pass = %1$s password:
 +itm_cert_alert = SSL Certificate Alert
 +itm_cert_details = Certificate details:
 +itm_cert_subject = Subject:
 +itm_cert_issuer = Issuer:
 +itm_cert_nbefore = Not before:
 +itm_cert_nafter = Not after:
 +itm_cert_serial = Serial:
 +itm_cert_fprint = %1$s Fingerprint:
 +itm_cert_C = Country:
 +itm_cert_CN = Common name:
 +itm_cert_L = Locality:
 +itm_cert_ST = State or province:
 +itm_cert_O = Organization:
 +itm_cert_OU = Organizational unit:
 +itm_reasons = Reason(s):
 +itm_reason_cnmatch = The certificate common name does not match the hostname (%1$s).
 +itm_reason_itrust = Certificate issuer is not trusted.
 +itm_reason_expired = The certificate is expired.
 +itm_reason_notyet = The certificate is not yet valid.
 +itm_fail_verify = The certificate, presented by the server could not be verified.
 +itm_accept_prompt = Do you want to accept this certificate?
 +itm_accept_always = Always
 +itm_accept_now = Only for this session
 +itm_accept_no = No
 +itm_new_tstore = New TrustStore
 +itm_tstore = TrustStore
 +
 +</file>
 +
 +===== PHP part for the Coppermine plugin =====
 +
 +<file>
 +// ------------------------------------------------------------------------- //
 +// File jupload.php
 +// ------------------------------------------------------------------------- //
 +
 +if (defined('JUPLOAD_PHP')) {
 + $lang_jupload_php = array_merge (
 + $lang_jupload_php,
 + array(
 +      'link_title' => 'JUpload',
 +      'link_comment' => 'Last opp filer til galleriet, ved hjelp av en applet',   
 +      'perm_denied' => 'Du har ikke tillatelse til å utføre den opprasjonen.<BR><BR>Hvis du ikke er innlogget, vær vennlig og <a href="$1">logg inn</a> først',
 +      'select_album' => 'Du må velge et album du ønsker å laste opp bilder til',
 +      'button_update_album' => 'Oppdater album',
 +      'button_create_album' => 'Lag album',
 +      'success' => 'Handling utført !',
 +      'error_select_album' => 'Du må velge et album først',
 +      'error_album_name' => 'Du må gi albumet et navn',
 +      'error_album_already_exists' => 'Det fines allerede et album med dette navnet.<BR><BR>Vær vennlig å klikke <I>Tilbake</I> knappen på nettleseren for å skrive inn en nytt navn på ditt album.',
 +      'album_name' => 'Album navn',
 +      'album_presentation' => 'Du må velge et album her. Bildene du laster opp vil bli lagret I dette albumet. <BR>Hvis du ikke har et album, er albumlisten tom. Bruk "Lage" knappen til å lage ditt første album.',
 +      'album_description' => 'Album beskrivelse',
 +      'add_pictures' => 'Legg til bilder i valgte album',
 +      'max_upload_size' => 'Maksimum størrelse for et bilde er $1 kB',
 +      'upload_presentation' => 'Hvis rammen nedenfor ikke kan vises, og nettleseren indikerer at det er feil på siden, må du installere Java plugin.<BR>Etter dette er opplasting veldig enkelt! Klikk på <B>Bla gjennom</B> for å velge filer eller bruk dra og slipp fra filutforskeren, velg så <B>Last opp</B> for å sende bildene til nettsiden.'
 +    . "<BR>For å bruke <U>den vanlige filopplastingen</U>, <a href='upload.php'>klikk her</a>.",
 +   'album' => 'Album',
 +   //Since 2.1.0
 +   'java_not_enabled' => 'Din nettleser tillater ikke Java. Opplastingsprogrammet krever Java. Du kan enkelt laste det ned fra <a href="http:\\java.sun.com\jre\">Java nettsidene</a>'
 +   //Since 3.0.0
 +   'picture_data_explanation' => 'Klikk på denne lenken og fyll inn informasjon i feltene nedenfor, dersom du ønkser at denne skal legges til alle bildene i neste opplasting.',
 +   'quota_used' => 'Du bruker nå $1 MB ($2%) av din $3 MB store lagringsplass.',
 +   'quota_about_full' => 'Fjern noen bilder, eller be administrator om å gjøre kontoen din større.'  )
 + );
 +}
 +
 +</file>

Outils personnels