Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

juploadturkish [2008/10/12 16:16] (version actuelle)
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== French translation ======
 +
 +===== Applet text =====
 +
 +<file>
 +#
 +# This file contains Turkish translations.
 +#
 +
 +# AfterUploadSuccImp
 +serverOutputStart = Server response (start)
 +serverOutputEnd = Server response (end)
 +
 +#JUploadPanel
 +buttonBrowse = Gözat...
 +buttonRemoveSelected = Seçileni Çıkar
 +buttonRemoveAll = Hepsini Çıkar
 +buttonRotateLeft = Sola Çevir
 +buttonRotateRight = Sağa Çevir
 +buttonUpload = Gönder
 +buttonStop = DURDUR
 +
 +#FileUploadThread
 +preparingFile = {1}. Dosya Hazırlanıyor
 +uploadedFileName = Gönderilen Dosya Adı
 +infoUploading = Dosyalar gönderiliyor {1}
 +infoUploaded =  {1} Dosya gönderildi. Sunucudan yanıt bekleniyor
 +nbUploadedFiles = {1} files uploaded
 +errUploadNotReady = Gönderim hazır değil
 +errWaitTooLong = Zamanaşımına uğradı
 +errDuringUpload = Gönderim hata verip sona erdi.
 +errHttpResponse= Sunucu HTTP cevabı kriterlere uymadı. Gönderim başarısız.
 +questionSendMailOnError = Gönderim sırasında hatayla karşılaşıldı. Bu durumla ilgili bilgileri webmaster’a göndermek istermisiniz?
 +
 + #FilePanelDataModel
 +colName = Ad
 +colSize = Boyut
 +colDirectory = Dizin
 +colModified = Değiştirilme
 +colReadable = Okunabilir mi?
 +
 +#DefaultUploadPolicy
 +errDuringLogManagement = İşlem kayıt yönetiminde bir sorun oluştu
 +
 +#CoppermineFileUploadPolicy
 +chooseAlbumFirst = Lütfen önce bir albüm seçiniz.
 +coppermineUploadOk = Resimler sunucuda seçili albüme başarıyla gönderildi. \n\n Yapacağınız değişiklikleri kaydetmek için ‘Değişiklikleri Kaydet’e tıklamayı unutmayınız!
 +
 +#PictureFileData
 +tooBigPicture = {1} adlı görüntü dosyası çok büyük. Herhangi bir değişiklik yapmadan (döndürme, boyut değiştirme vb.) gönderilecek.
 +notAPicture = {1} adlı dosya bir görüntü dosyası değildir. Bu dosya, gönderilecek dosyalar listesine eklenmedi.
 +#PictureDialog
 +buttonClose = Kapat
 +
 +
 +</file>
 +
 +
 +===== PHP part for the Coppermine plugin =====
 +
 +<file>
 +
 +
 +// ------------------------------------------------------------------------- //
 +// File jupload.php
 +// ------------------------------------------------------------------------- //
 +
 +if (defined('JUPLOAD_PHP')) {
 + $lang_jupload_php = array_merge (
 + $lang_jupload_php,
 + array(
 +  'perm_denied' => 'Bu işlemi yapmaya yetkili değilsiniz.<BR><BR>Eğer bağlı değilseniz lütfen önce <a href="login.php' . ( isset($_SERVER['PHP_SELF']) ? '?referer=' . $_SERVER['PHP_SELF'] : '') . '">giriş yapın</a>',
 +  'select_album' => 'Lütfen resimleri göndereceğiniz albümü seçiniz. ',
 +  'button_update_album' => 'Albümü güncelle',
 +  'button_create_album' => 'Albüm Yarat',
 +  'success' => 'İşlem Başarılı !',
 +  'error_select_album' => 'Lütfen önce albüm seçiniz',
 +  'error_album_name' => 'Lütfen Albüm adını girin.',
 +  'error_album_already_exists' => 'Bu isimde bir albüm zaten var<BR><BR>Albümünüze başka bir isim vermek için lütfen tarayıcınızdaki <I>Geri</I> düğmesine basınız.',
 +  'album_name' => 'Albüm adı',
 +  'album_presentation' => 'Burada bir albüm seçmelisiniz. Göndereceğiniz resimler sunucuda bu albüm içerisine kaydedilecektir. <BR>Eğer bir albümünüz yoksa albüm listesi boş gözükecektir. Önce \'Yarat\' düğmesine basıp ilk albümünüzü yaratabilirsiniz.',
 +  'album_description' => 'Albüm tanımı',
 +  'add_pictures' => 'Seçili albüme resim ekle',
 +  'max_upload_size' => 'Maksimum resim boyutu: $1 Ko',
 +  'upload_presentation' => 'Eğer aşağıdaki kare appleti göstermiyor ve tarayıcınız sayfada sürekli olarak hata mesajları veriyorsa, java runtime plugin\'i yüklemek gerekecektir..<BR>Sonrasında gönderim gerçekten basit olacaktır! <B>Gözat</B> a basıp dosyaları seçin ya da dosyaları bilgisaranızdan sürükleyip bırakın. Sonrasında <B> Gönder </B> e basıp resimleri sunucuya gönderin.'
 +  . "<BR><U>Eski gönderim sayfası</U>nı kullanmak için, <a href='upload.php'>tıklayınız</a>.",
 +  'album' => 'Albüm'
 + )
 + );
 +}
 +
 +
 +
 +</file>

Outils personnels