Czech translation

Applet text

#
# This file contains a value for each key. In Czech.
#
# Thanks to Vladan Zajda
#

# AfterUploadSuccImp
serverOutputStart = Odpov\u011b\u010f serveru (po\u010d\u00e1tek)
serverOutputEnd = Odpov\u011b\u010f serveru (konec)

#JUploadPanel
buttonBrowse = Proch\u00e1zet ...
buttonRemoveSelected = Odstranit ozna\u010den\u00e9
buttonRemoveAll = Odstranit v\u0161e
buttonRotateLeft = Oto\u010dit vlevo
buttonRotateRight = Oto\u010dit vpravo
buttonUpload = P\u0159en\u00e9st
buttonStop = UKON\u010cIT

#JUploadExceptionTooBigFile
errFileTooBig = Soubor {1} je p\u0159\u00edli\u0161 velik\u00fd ({2} byt\u016f)

#FileUploadThread
preparingFile = P\u0159ipravuji soubor {1}
uploadedFileName = P\u0159enesen\u00fd n\u00e1zev souboru
infoUploading = P\u0159en\u00e1\u0161\u00edm soubory {1}
infoAborting = Ru\u0161\u00edm p\u0159enos {1}
infoUploaded = {1} soubor(\u016f) p\u0159eneseno. \u010cek\u00e1m na odpov\u011b\u010f serveru ...
infoAborted = P\u0159enos byl p\u0159eru\u0161en po {1} souborech.
nbUploadedFiles = {1} soubor(\u016f) p\u0159eneseno
errUploadNotReady = P\u0159enos nen\u00ed p\u0159ipraven
errWaitTooLong = P\u0159\u00edli\u0161 dlouh\u00e1 prodleva
errDuringUpload = P\u0159enos byl ukon\u010den s chybami
errHttpResponse= P\u0159enos byl ukon\u010den: neo\u010dek\u00e1van\u00e1 odpov\u011b\u010f HTTP
questionSendMailOnError = Nastala chyba p\u0159i p\u0159enosu. P\u0159ejete si odeslat detailn\u00ed informace spr\u00e1vci serveru?

#FilePanelDataModel
colName = N\u00e1zev
colSize = Velikost
colDirectory = Adres\u00e1\u0159
colModified = Modifikov\u00e1no
colReadable = \u010citeln\u00fd?
errForbiddenExtension = Zak\u00a0zan\u00a0 souborov\u00a0 pr\u00a1pona.

#DefaultUploadPolicy
errDuringLogManagement = Nastala chyba p\u0159i zpracov\u00e1n\u00ed logu

#CoppermineFileUploadPolicy
chooseAlbumFirst = Nejprve pros\u00edm vyberte album.
coppermineUploadOk = Obr\u00e1zky byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b p\u0159eneseny do vybran\u00e9ho alba na serveru.\n\nNyn\u00ed klikn\u011bte OK abyste mohli p\u0159i\u0159adit n\u00e1zvy a koment\u00e1\u0159e k obr\u00e1zk\u016fm.\n\nNezapome\u0148te kliknout na tla\u010d\u00edtko 'Ulo\u017eit \u00fapravy', aby do\u0161lo k ulo\u017een\u00ed \u00faprav na serveru !

#PictureFileData
tooBigPicture = Obr\u00e1zek {1} je p\u0159\u00edli\u0161 velk\u00fd. Bude p\u0159enesen neupraven\u00fd (bez oto\u010den\u00ed, zm\u011bny velikosti...).
notAPicture = Soubor s n\u00e1zvem '{1}' nen\u00ed obr\u00e1zek. Nebyl tedy vlo\u017een do seznamu soubor\u016f k p\u0159enesen\u00ed.

#PictureDialog
buttonClose = Zav\u0159\u00edt

#DateRenderer
dateformat = yyyy-MM-dd hh:mm aaa

#SizeRenderer
# kB, MB and GB are wrong! We are reporting power-of-two, not power-of-ten
# so we use kibibyte et.al., not kilobyte et.al. (official unit since 2000).
# See http://en.wikipedia.org/wiki/KiB
unitBytes = b
unitGigabytes = GiB
unitMegabytes = MiB
unitKilobytes = KiB

#sendDebugInformation
Confirm = Potvrdit

PHP part for the Coppermine plugin// ------------------------------------------------------------------------- //
// File jupload.php
// ------------------------------------------------------------------------- //

if (defined('JUPLOAD_PHP')) {
	$lang_jupload_php = array_merge (
		$lang_jupload_php,
		array(
		 'perm_denied' => 'K provedení této operace nemáte dostatečná oprávnění.<BR><BR>Pokud nejste připojen, <a href="login.php' . ( isset($_SERVER['PHP_SELF']) ? '?referer=' . $_SERVER['PHP_SELF'] : '') . '">přihlašte se</a> prosím',
		 'select_album' => 'Vyberte prosím album, do kterého si přejete přenést obrázky',
		 'button_update_album' => 'Aktualizovat album',
		 'button_create_album' => 'Vytvořit album',
		 'success' => 'Úspěšně provedeno !',
		 'error_select_album' => 'Nejprve prosím vyberte album',
		 'error_album_name' => 'Zadejte prosím název alba.',
		 'error_album_already_exists' => 'Album s tímto názvem již vlastníte.<BR><BR>Klikněte prosím na tlačítko<I>Zpět</I> vašeho prohlížeče, abyste mohli vyplnit jiný název vašeho nového alba.',
		 'album_name' => 'Název alba',
		 'album_presentation' => 'Zde musíte vybrat album. Obrázky, které přenesete na server budou uloženy v tomto albu. <BR>Pokud nemáte žádné album, je seznam alb prázdný. Použijte tlačítko \'Vytvořit album\' k vytvoření vašeho prvního alba.',
		 'album_description' => 'Popis alba',
		 'add_pictures' => 'Vložit obrázky do vybraného alba',
		 'max_upload_size' => 'Maximální velikost obrázku je $1 Ko',
		 'upload_presentation' => 'Pokud prohlížeč odmítá zobrazit applet a hlásí na této stránce chyby, je vhodné nainstalovat rozšíření java runtime.<BR>Poté je již přenos souborů opravdu jednoduchý! Klikňete <B>Procházet</B> pro výběr souborů nebo použijte přetažení souborů (drag\'n\'drop) z Průzkumníka, poté klikněte <B>Přenést</B> k odeslání obrázků na server.'
		 	. "<BR>Pro použití <U>původní stránky pro přenos souborů</U>, <a href='upload.php'>klikněte zde</a>.",
		 'album' => 'Album',
		 //Since 2.1.0
		 'java_not_enabled' => 'Your navigator doesn\'t allow java. The upload applet need java. You can easily download it from the <a href="http:\\java.sun.com\jre\">java web site</a>',
		 //Since 3.0.0
		 'picture_data_explanation' => 'Click on this link, and enter data in the fields below, if you want these to be applied to all pictures in the next upload.',
		 'quota_used' => 'You are currently using $1 MB ($2%) of your $3 MB of storage.',
		 'quota_about_full' => 'Remove some pictures, or ask the admin to make your quota bigger.',
		 //Since 3.2.0
		 'need_approval' => 'The gallery admin must approve these uploaded pictures, before you can see them on the gallery.'
		)
	);
}Outils personnels