Dutch translation

Applet text

#
# This file contains a value for each key, in Dutch.
#
# The {1} represent dynamicy variables, like the filename.
#

# AfterUploadSuccImp
serverOutputStart = Server response (start)
serverOutputEnd = Server response (end)

#JUploadPanel
buttonBrowse = Bladeren ...
buttonRemoveSelected = Selectie verwijderen
buttonRemoveAll = Alles verwijderen
buttonRotateLeft = Roteer linksom
buttonRotateRight = Roteer rechtsom
buttonUpload = Upload
buttonStop = STOP

#FileUploadThread
preparingFile = Bestand klaarmaken {1}
uploadedFileName = Geuploaded bestand
infoUploading = Bestanden uploaden {1}
infoUploaded = Bestand(en) {1} geuploaded. Wachten op server ...
nbUploadedFiles = {1} bestanden geuploaded
errUploadNotReady = Upload niet gereed
errWaitTooLong = totale wachttijd te lang
errDuringUpload = Upload afgebroken met fouten
errHttpResponse= Verkeerde HTTP reactie van de server. Upload mislukt.
questionSendMailOnError = Er is een fut opgetreden tijdens de upload. Wilt u een mail met alle relevante informatie naar de webmaster versturen?

#FilePanelDataModel
colName = Naam
colSize = Bestandsgrootte
colDirectory = Map
colModified = Gewijzigd
colReadable = Leesbaar?

#DefaultUploadPolicy
errDuringLogManagement = Er is een fout opgetreden tijdens logboek beheer

#CoppermineFileUploadPolicy
chooseAlbumFirst = Selecteer eerst een album.
coppermineUploadOk = De afbeeldingen zijn succesvol geplaatst op de server, in het geslecteerde album. \n\nKlik OK om bestandsnamen en opmerkingen te koppelen aan deze afbeeldingen.\n\nVergeet niet om op de knop ‘Wijzigingen toepassen’ te drukken!

#PictureFileData
tooBigPicture = Afbeelding {1} is te groot. Het zal ongewijzigd geupload worden (geen rotatie, formaatwijziging...).
notAPicture = Bestand '{1}' is geen afbeelding. Het bestand is niet toegevoegd aan de lijst van uploads.

#PictureDialog
buttonClose = Sluiten

PHP part for the Coppermine plugin

// ------------------------------------------------------------------------- //

// File jupload.php

// ------------------------------------------------------------------------- //

if (defined('JUPLOAD_PHP')) {
	$lang_jupload_php = array_merge (
		$lang_jupload_php,
		array(
 'perm_denied' => 'U heft niet voldoende rechten voor deze actie.<BR><BR>Gelieve eerst in te loggen: <a href="login.php' . ( isset($_SERVER['PHP_SELF']) ? '?referer=' . $_SERVER['PHP_SELF'] : '') . '">login</a>',
 'select_album' => 'Selecteer een album waar u de nieuwe bestanden wilt plaatsen',
 'button_update_album' => 'Album bijwerken',
 'button_create_album' => 'Album aanmaken',
 'success' => 'Gereed !',
 'error_select_album' => 'Selecteer eerst een album',
 'error_album_name' => 'Geef het album eerst een naam.',
 'error_album_already_exists' => 'Deze naam is reeds in gebruik. <BR><BR>Druk op de <I>Terug</I> knop van uw browser, en voer een nieuwe naam in.',
 'album_name' => 'Album naam',
 'album_presentation' => 'U dient hier een album te selecteren. De geselecteerde afbeeldingen zullen aan dit album worden toegevoegd. <BR>Middels de knop \'Album aanmaken\' kunt u nieuwe albums aanmaken.',
 'album_description' => 'Album omschrijving',
 'add_pictures' => 'Afbeeldingen toevoegen aan het geselecteerde album',
 'max_upload_size' => 'De maximale bestandsgrootte is $1 Ko',
 'upload_presentation' => 'Als de applet niet weergegeven wordt, kan dit verholpen worden door de java runtime plugin te installeren.<BR>Vervolgens is uploaden zeer eenvoudig! Klik op <B>Bladeren</B> om bestanden te selecteren of gebruik de drag\'n\'drop functionaliteit van de verkenner. Klik vervolgens op <B>Upload</B> om afbeeldingen naar de server te verznden.'
 	. "<BR>Om de originele <u>upload-functionaliteit</u> te gebruiken, <a href='upload.php'>klik hier</a>.",
 'album' => 'Album'
		)
	);
}
Outils personnels