Norwegian translation

Applet text

#Norwegian characters æ/Æ, ø/Ø, å/Å can be replaced with the following HTML entities
#æ - æ
#Æ - Æ
#ø - ø
#Ø - Ø
#å - å
#Å - Å
# 
#Or eventually (not recomended) the following characters
#æ - ae
#Æ - AE
#ø - oe 
#Ø - OE
#å - aa 
#Å - AA
#
# This file contains a value for each key. In Norwegian 
#
# The %1$d (and similar) code sequences are placeholders for varable substitution,
# The sequence %% represents a single percent-character. 

#JUploadPanel
buttonBrowse = Bla gjennom ...
buttonRemoveSelected = Fjern valgte
buttonRemoveAll = Fjern alle
buttonRotateLeft = Roter venstre
buttonRotateRight = Roter høyre
buttonUpload = Last opp
buttonStop = STOPP
#JUploadPanel, The components of the status line
speedunit_gb_per_second = Gb/s
speedunit_mb_per_second = Mb/s
speedunit_kb_per_second = Kb/s
speedunit_b_per_second = b/s
timefmt_hms = %1$d tim., %2$d min. and %3$d sek.
timefmt_ms = %1$d min. and %2$d sek.
timefmt_s = %1$d sekunder
timefmt_unknown = ukjent
status_msg = JUpload %1$d%% ferdig, overføringshastighet: %2$,3.2f %3$s, ETA: %4$s

#JUploadExceptionTooBigFile
errFileTooBig = Filen '%1$s' er for stor (%2$d byte)

#FileUploadThread
preparingFile = Forbereder fil %1$d/%2$d
infoUploading = Laster opp filer %1$s
infoUploaded = %1$s fil(er) lastet opp. Venter på serverrespons ...
infoAborted = Opplasting avbrutt etter %1$d fil(er).
nbUploadedFiles = %1$d fil(er) lastet opp
errDuringUpload = Opplastingen stoppet med feil
errHttpResponse = Opplastingen feilet: uventet HTTP respons
questionSendMailOnError = Det skjedde en feil under opplasting. Ønsker du å sende all relevant informasjon til webmaster? 

#FilePanelDataModel
colName = Navn
colSize = Størrelse
colDirectory = Katalog
colModified = Endret
colReadable = Lesbar?
errForbiddenExtension = Ugyldig filetternavn.

#DefaultUploadPolicy
errDuringLogManagement = Det skjedde en feil under loggbehandlingen

#CoppermineFileUploadPolicy
chooseAlbumFirst = Vær vennlig og velg et album først
coppermineUploadOk = Bildene har blitt korrekt lastet opp til serveren, i det valgte albumet.\n\nKlikk OK nå for å fullføre opplastingen.\n\nIkke glem å lagre eventuelle endringer du har gjort.

#PictureFileData
tooBigPicture = Bilde '%1$s' er for stort. Bildet vil bli lastet opp uten endringer (ingen rotering eller endring av størrelse ...).
notAPicture = Filen '%1$s' er ikke en gyldig bildefil. Den er ikke lagt til i listen over filer som skal lastes opp.

#PictureDialog
buttonClose = Lukk

#DateRenderer
dateformat = dd.MM.yyyy HH:mm

#SizeRenderer
# See http://en.wikipedia.org/wiki/KiB
unitBytes = b
unitGigabytes = GiB
unitMegabytes = MiB
unitKilobytes = KiB

#sendDebugInformation
Confirm = Bekreft

#InteractiveTrustManager
itm_title_pass = Enter %1$s password
itm_prompt_pass = %1$s password:
itm_cert_alert = SSL Certificate Alert
itm_cert_details = Certificate details:
itm_cert_subject = Subject:
itm_cert_issuer = Issuer:
itm_cert_nbefore = Not before:
itm_cert_nafter = Not after:
itm_cert_serial = Serial:
itm_cert_fprint = %1$s Fingerprint:
itm_cert_C = Country:
itm_cert_CN = Common name:
itm_cert_L = Locality:
itm_cert_ST = State or province:
itm_cert_O = Organization:
itm_cert_OU = Organizational unit:
itm_reasons = Reason(s):
itm_reason_cnmatch = The certificate common name does not match the hostname (%1$s).
itm_reason_itrust = Certificate issuer is not trusted.
itm_reason_expired = The certificate is expired.
itm_reason_notyet = The certificate is not yet valid.
itm_fail_verify = The certificate, presented by the server could not be verified.
itm_accept_prompt = Do you want to accept this certificate?
itm_accept_always = Always
itm_accept_now = Only for this session
itm_accept_no = No
itm_new_tstore = New TrustStore
itm_tstore = TrustStore

PHP part for the Coppermine plugin

// ------------------------------------------------------------------------- //
// File jupload.php
// ------------------------------------------------------------------------- //

if (defined('JUPLOAD_PHP')) {
	$lang_jupload_php = array_merge (
		$lang_jupload_php,
		array(
   'link_title' => 'JUpload',
   'link_comment' => 'Last opp filer til galleriet, ved hjelp av en applet',  
   'perm_denied' => 'Du har ikke tillatelse til å utføre den opprasjonen.<BR><BR>Hvis du ikke er innlogget, vær vennlig og <a href="$1">logg inn</a> først',
   'select_album' => 'Du må velge et album du ønsker å laste opp bilder til',
   'button_update_album' => 'Oppdater album',
   'button_create_album' => 'Lag album',
   'success' => 'Handling utført !',
   'error_select_album' => 'Du må velge et album først',
   'error_album_name' => 'Du må gi albumet et navn',
   'error_album_already_exists' => 'Det fines allerede et album med dette navnet.<BR><BR>Vær vennlig å klikke <I>Tilbake</I> knappen på nettleseren for å skrive inn en nytt navn på ditt album.',
   'album_name' => 'Album navn',
   'album_presentation' => 'Du må velge et album her. Bildene du laster opp vil bli lagret I dette albumet. <BR>Hvis du ikke har et album, er albumlisten tom. Bruk "Lage" knappen til å lage ditt første album.',
   'album_description' => 'Album beskrivelse',
   'add_pictures' => 'Legg til bilder i valgte album',
   'max_upload_size' => 'Maksimum størrelse for et bilde er $1 kB',
   'upload_presentation' => 'Hvis rammen nedenfor ikke kan vises, og nettleseren indikerer at det er feil på siden, må du installere Java plugin.<BR>Etter dette er opplasting veldig enkelt! Klikk på <B>Bla gjennom</B> for å velge filer eller bruk dra og slipp fra filutforskeren, velg så <B>Last opp</B> for å sende bildene til nettsiden.'
  . "<BR>For å bruke <U>den vanlige filopplastingen</U>, <a href='upload.php'>klikk her</a>.",
		 'album' => 'Album',
		 //Since 2.1.0
		 'java_not_enabled' => 'Din nettleser tillater ikke Java. Opplastingsprogrammet krever Java. Du kan enkelt laste det ned fra <a href="http:\\java.sun.com\jre\">Java nettsidene</a>'
		 //Since 3.0.0
		 'picture_data_explanation' => 'Klikk på denne lenken og fyll inn informasjon i feltene nedenfor, dersom du ønkser at denne skal legges til alle bildene i neste opplasting.',
		 'quota_used' => 'Du bruker nå $1 MB ($2%) av din $3 MB store lagringsplass.',
		 'quota_about_full' => 'Fjern noen bilder, eller be administrator om å gjøre kontoen din større.' 	)
	);
}


Outils personnels